Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Předložení návrhu 18.06.2018
Poslední změna 04.10.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava zohledňuje požadavky ECB na statistické výkaznictví stanovené novým nařízením pro sestavování statistiky penzijních fondů. Ve snaze minimalizovat náklady spojené s implementací této nové harmonizované statistiky byly do vyhlášky zařazeny pouze požadavky na sběry dat, které v současnosti nelze naplnit z jiných dostupných zdrojů. Konkrétně se jedná o zavedení dvou nových čtvrtletních výkazů („Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti“ a „Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti“) a jednoho ročního výkazu („Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní společnosti“). Všechny nově zaváděné výkazy budou koncipovány jako sběry údajů v agregované podobě. Zároveň bude upravena i stávající podoba čtvrtletní bilance, kde budou nově uspořádány jednotlivé položky aktiv a pasiv a zavedeno členění podle skupin zemí. Lhůta pro předkládání všech výkazů zůstane jednotně nastavena na 30. den po konci sledovaného období. Povinnost se vztahuje na jednotlivé fondy obhospodařované penzijními společnostmi. Předkládaným návrhem vyhlášky se tak nerozšiřuje stávající okruh vykazujících osob.

 

Historie procesu

Vláda

18.06.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
11.07.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
20.09.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

04.10.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 217/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

217/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami,..

Návrh mění předpis(y)

314/2013 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních instit..
215/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami,..