Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Začátek procesu 12.06.2018
Poslední změna 26.03.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela umožňuje osobám stejného pohlaví uzavřít manželství podle občanského zákoníku za stejných podmínek a se všemi právními důsledky z toho plynoucími, jako je tomu u osob opačného pohlaví vstupujících do manželství. Novela předpokládá, že manželé stejného pohlaví mají stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví, např. v oblasti majetkové (vznik společného jmění), důchodové (nárok na vdovský a vdovecký důchod), a také pokud jde o práva a povinnosti dětem, které vychovávají a v přístupu k náhradní rodinné péči

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

12.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

14.06.2018V připomínkovém řízení 
14.06.2018Ukončení sběru připomínek 
22.06.2018Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

29.06.2018Zahájeno 1. čtení 
14.11.20181. čtení přerušeno nebo odročeno 
26.03.20191. čtení přerušeno nebo odročeno 

Návrh ruší předpis(y)

115/2006 Sb.Zákon o registrovaném partnerství

Návrh mění předpis(y)

133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
427/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něk..
312/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvi..
362/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další so..
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
239/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
375/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona ..
41/2009 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
142/2012 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů