Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

Předložení návrhu 04.06.2018
Poslední změna 20.12.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Úřad vlády České republiky

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon stanovuje zejména pravidla spočívající v nastavení výběrových řízení do předmětných orgánů, zveřejňovací povinnosti (zveřejňování nominantů, zápisů z jednání Výboru pro personální nominace atd.). K větší transparentnosti by měl přispět také institut povinného zdůvodnění odchýlení se od doporučení Výboru pro personální nominace.

Historie procesu

Vláda

04.06.2018Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, ria
13.06.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, ria

Poslanecká sněmovna

26.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
25.01.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.09.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.09.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.10.2019Postoupeno Senátu 
30.10.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

03.12.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

11.12.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

20.12.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 353/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

353/2019 Sb.Nominační zákon