Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády stanovující podmínky ochrany zdraví při práci

Předložení návrhu 31.05.2018
Poslední změna 29.10.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízení transponuje směrnici Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti. Směrnice zavádí či upravuje stávající limitní hodnoty zejména pro mangan, nitroglycerin, chlorid uhličitý, amitrol, kyselinu octovou, kyanovodík (jako kyanid), kyanid draselný a sodný, oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, butanedion, oxid uhelnatý, vápenatý, siřičitý a dusnatý, hydroxid lithný methylenchlorid, dichlormethan, vinylidenchlorid, bisfenol A, 1,1 dichlorethylen.

Historie procesu

Vláda

31.05.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
22.06.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
03.10.2018Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

29.10.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 246/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

246/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zd..

Návrh mění předpis(y)

361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci