Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Předložení návrhu 24.05.2018
Poslední změna 06.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V novele zákona o matrikách se nově upravuje vydávání formulářů k matričním dokladům a k vysvědčení, upuštění od požadavku ověřování a úředního překladu do českého jazyka u cizích veřejných listin, které jsou předkládány podle zákona o matrikách. V novele zákona o ověřování se nově upravují, resp. doplňují a upřesňují ustanovení zejména ohledně vidimace listin opatřených tzv. viditelnými zajišťovacími prvky, postupu v případě, že žadatel o legalizaci nemůže číst nebo psát, kontrolní činnost na úseku vidimace a legalizace apod. V případě novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je hlavním důvodem změn fakt, že autorizovaná konverze dokumentů je v mnoha ohledech správním úkonem svými účinky obdobným vidimaci. Jako takový by neměl vykazovat nedůvodné rozdíly, případně umožňovat obcházet zákaz vidimace. 

Historie procesu

Vláda

24.05.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
21.06.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
26.09.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

09.10.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
25.01.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
17.04.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.07.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.07.2019Postoupeno Senátu 
14.08.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

15.10.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

17.10.2019Postoupeno prezidentu republiky 
23.10.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

06.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 279/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

279/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Návrh mění předpis(y)

301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
21/2006 Sb.Zákon o ověřování
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
186/2013 Sb.Zákon o státním občanství České republiky