Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Předložení návrhu 29.05.2018
Poslední změna 31.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

K řešení problémů jsou stanoveny dvě základní opatření: od 1. ledna 2019 převod některých kompetencí z posudkových komisí Ministerstva práce a sociálních věcí na Českou správu sociálního zabezpečení, a od 1. července 2019 převod lékařů vykonávajících posudkovou činnost z režimu zákona o státní službě do režimu zákoníku práce, tj. tito lékaři by svou činnost nadále vykonávali na základě základního pracovněprávního vztahu, který neobsahuje žádný věkový limit. Tento převod bude na bázi dobrovolnosti s tím, že by v důsledku zániku dosavadního služebního poměru náleželo přiměřené zadostiučinění (ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku).

Historie procesu

Vláda

29.05.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
12.06.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
22.08.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

28.08.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění
20.09.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
30.10.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
14.11.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.12.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

20.12.2018Postoupeno prezidentu republiky 
20.12.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 335/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

335/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zně..

Návrh mění předpis(y)

582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
259/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stát..
92/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zně..
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
234/2014 Sb.Zákon o státní službě