Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Začátek procesu 15.05.2018
Poslední změna 28.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Na základě nařízení EU bude na konci roku 2020 či na počátku roku 2021 zřízena nová unijní instituce, a to Úřad evropského veřejného žalobce. Úřad evropského veřejného žalobce bude fungovat na centrální a decentralizované úrovni. Zatímco centrální úroveň se bude skládat zejména z evropského nejvyššího žalobce a dvaceti evropských žalobců, z nichž každý bude reprezentovat jeden členský stát zapojený do posílené spolupráce na tomto nařízení, decentralizovanou úroveň budou tvořit evropští pověření žalobci, kteří budou jménem Úřadu dohlížet na trestní řízení ve svých domovských státech.

Historie procesu

Vláda

15.05.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
12.06.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
20.11.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

20.11.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, transpozice, znění
30.01.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.09.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.09.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.10.2019Postoupeno Senátu 
30.10.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

07.11.2019Postoupeno prezidentu republiky 
14.11.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

28.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 315/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

315/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,..

Návrh mění předpis(y)

269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
7/2002 Sb.Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích
40/2009 Sb.Trestní zákoník
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
141/1961 Sb.Trestní řád
7/2002 Sb.Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti