Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Předložení návrhu 04.05.2018
Poslední změna 24.03.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zejména ruší regulace upravující prospekt v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, protože tato úprava by byla duplicitní s uvedeným evropským nařízením. Další změny souvisí s neexistencí spolehlivé databáze o korporátních dluhopisech v listinné podobě bez prospektu, či s přílišným spoléháním se investorů na (neexistující) dohled České národní banky v oblasti emisí dluhopisů. Dále se upravuje oblast distribuce v oblasti kapitálového trhu, výslovně se upravují postupy ohledně úpadku podfondů a podílových fondů, další dílčí úpravy se týkají i zákona o investičních společnostech a investičních fondech, např. v oblasti promotéra, shromáždění podílníků, investičních akcií, depozitářů podlimitních fondů kvalifikovaných investorů, outsourcingu ve vztahu k alternativním aktivům či tolerance nevýznamných chyb v oceňování.

Historie procesu

Vláda

04.05.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
04.06.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
28.01.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

24.04.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.10.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.11.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

06.01.2020Postoupeno Senátu 
30.01.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

10.03.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

12.03.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.03.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 119/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

119/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Návrh mění předpis(y)

256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
21/1992 Sb.Zákon o bankách
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
170/2018 Sb.Zákon o distribuci pojištění a zajištění
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech