Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Začátek procesu 04.05.2018
Poslední změna 04.06.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Zákon zejména ruší regulace upravující prospekt v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, protože tato úprava by byla duplicitní s uvedeným evropským nařízením. Další změny souvisí s neexistencí spolehlivé databáze o korporátních dluhopisech v listinné podobě bez prospektu, či s přílišným spoléháním se investorů na (neexistující) dohled České národní banky v oblasti emisí dluhopisů. Dále se upravuje oblast distribuce v oblasti kapitálového trhu, výslovně se upravují postupy ohledně úpadku podfondů a podílových fondů, další dílčí úpravy se týkají i zákona o investičních společnostech a investičních fondech, např. v oblasti promotéra, shromáždění podílníků, investičních akcií, depozitářů podlimitních fondů kvalifikovaných investorů, outsourcingu ve vztahu k alternativním aktivům či tolerance nevýznamných chyb v oceňování.

Historie procesu

Vláda

04.05.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
04.06.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření