Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci)

Předložení návrhu 18.04.2018
Poslední změna 31.01.2020
Stav návrhu Návrh vzat zpět před 3. čtením ve Sněmovně
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon upravuje právo na poskytnutí právní pomoci, upravuje bezplatnou právní pomoc a novelizuje zákony, které již úpravu právní pomoci upravují tak, aby jejich ustanovení nekolidovala s tímto zákonem. Zákon nedopadá s ohledem na specifičnost trestního řízení na zástupce ustanovené ex offo v případech nutné obhajoby v trestním řízení a dále na zmocněnce poškozeného v trestním řízení. Účelem zákona je vytvoření systému poskytování právní pomoci a zabezpečení jejího poskytování. Bezplatná právní pomoc by měla být poskytována fyzickým osobám a právnickým osobám, které v důsledku své materiální potřebnosti nemohou využívat právní služby k tomu, aby mohly řádně uplatnit a ochránit svá práva, a které prokáží, že jejich majetkové poměry odůvodňují zajištění právní pomoci na náklady státu.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

18.04.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

25.04.2018V připomínkovém řízení 
04.05.2018Ukončení sběru připomínek 
18.05.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

27.06.20181. čtení přerušeno nebo odročeno 
31.01.2020Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
150/2002 Sb.Soudní řád správní
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
216/1994 Sb.Zákon o rozhodčím řízení