Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a některé související zákony

Začátek procesu 10.10.2017
Poslední změna 15.02.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Senát
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Senátu Parlamentu ČR předložené, a dále postoupené


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela umožňuje poskytování sociálních služeb „na míru“ prostřednictvím přesněji vydefinovaného východiska pro poskytování sociální služby klientovi, tj. nepříznivé sociální situace.  Dále prodlužuje dobu, kdy zůstává zachován nárok na výplatu příspěvku na péči i po dobu hospitalizace osoby, která je závislá na péči jiné osoby tak, aby nedošlo k výpadku příjmu domácnosti. Také se zvyšuje částka příspěvku na péči ve stupni závislosti IV.

Historie procesu

Senát

10.10.2017Předloženo Senátutext, odůvodnění, vyhlášky, znění
25.04.2018Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu schválenodůvodnění, usnesení

Poslanecká sněmovna

26.04.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

30.04.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
10.05.2018Ukončení sběru připomínek 
23.05.2018Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

21.09.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
13.11.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
07.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Senát

08.01.2019Postoupeno Senátu 
31.01.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

06.02.2019Postoupeno prezidentu republiky 
08.02.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

15.02.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 47/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

47/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
111/2006 Sb.Zákon o pomoci v hmotné nouzi
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení