Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Začátek procesu 16.04.2018
Poslední změna 16.05.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Ve vztahu k obstrukčním postupům povinných subjektu se počítá se zavedením tzv. informačního příkazu, tedy možnosti odvolacího orgánu nařídit při zrušení rozhodnutí přímé poskytnutí informace, není-li žádný zákonný důvod její ochrany. Ve vztahu k obraně proti zneužívání práva na informace žadateli jsou upravena dvě řešení. Předně se zneužití práva na informace doplňuje do zákona jako výslovný důvod pro odmítnutí žádosti o informace. Druhým opatřením je zavedení zálohy na úhradu nákladů. Tím by se měly eliminovat případy, kdy žadatelé bez rozmyslu nebo naopak ve snaze zatížit povinný subjekt požadují vyhledávání objemného množství různorodých informací, a po jejich vyhledání úhradu nákladů odmítnout provést.

Historie procesu

Vláda

16.04.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
16.05.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím