Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Předložení návrhu 13.04.2018
Poslední změna 25.10.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu novely nařízení vlády je uvést toto nařízení vlády do souladu s dosavadní praxí orgánů ochrany veřejného zdraví a do souladu se zákonem o drahách. Dochází ke korekci situace, kdy je nedůvodně znevýhodněn provozovatel nebo vlastník tramvajové nebo trolejbusové dráhy vedené po pozemních komunikacích I. a II. třídy oproti správci nebo vlastníku pozemní komunikace I. a II. třídy. Předkládaný návrh nařízení vlády danou situaci upravuje tak, že hygienický limit pro hluk z dopravy na tramvajové a trolejbusové dráze bude stanoven podle hygienického limitu stanoveného pro hluk z provozu na pozemních komunikacích, na kterých jsou tyto dráhy vedeny.

Historie procesu

Vláda

13.04.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
24.04.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
03.10.2018Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

25.10.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 241/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

241/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými úč..

Návrh mění předpis(y)

272/2011 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací