Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty

Předložení návrhu 27.03.2018
Poslední změna 17.01.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dle stávající úpravy podléhá jízdné ve veřejné dopravě první snížené sazbě daně z přidané hodnoty. Podle názoru předkladatelů nejde s ohledem na existenci veřejného zájmu na využívání a rozvoji veřejné dopravy o vhodné řešení. Zdanění totiž v obecné rovině navyšuje cenu jízdného a vůči potenciálním zákazníkům působí demotivačně. Při vyjmutí ze zdanění či při přesunu do jiné, příhodnější daňové sazby může dojít ke zlevnění jízdného, případně – při zachování jeho cen – budou být prostředky neodvedené na dani moci využity ve prospěch rozvoje veřejné dopravy. Potenciálně mohou posloužit také pro navýšení mezd řidičů ve veřejné dopravě, jichž je v České republice nedostatek a současná úroveň mezd pro ně nepředstavuje dostatečnou motivaci.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

27.03.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

05.04.2018V připomínkovém řízení 
19.04.2018Ukončení sběru připomínek 
02.05.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

27.06.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
02.11.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

10.12.2018Postoupeno Senátu 
20.12.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

21.12.2018Postoupeno prezidentu republiky 
27.12.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

17.01.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 6/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

6/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty