Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Předložení návrhu 29.03.2018
Poslední změna 07.11.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem předložení návrhu je návrh nových příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona a zároveň s novelou vyhlášky dokumentaci staveb. Dále je cílem doplnění těchto příloh v reakci na požadavky aplikační praxe, který upravuje obsah a rozsah projektové dokumentace pro letecké stavby, stavby drah a stavby na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Třetím cílem je odstranění duplicit v jednotlivých přílohách vyhlášky a to shodně jako je tomu ve vyhlášce o dokumentaci staveb. Navrhovaná úprava tuto duplicitu odstraňuje, přičemž je kladen důraz na zachování základní struktury dokumentace, která zůstává jednotná po celou dobu různých fází projektu. Nedílnou součástí navrhované právní úpravy jsou přílohy, ve kterých je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací resp. projektových dokumentací pro výše vyjmenované stavby. Počet příloh zůstal nezměněn, přílohy však doznaly značných změn a to v důsledku zachování formální jednotnosti příloh vyhlášky o dokumentaci staveb.

Historie procesu

Vláda

29.03.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
23.04.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
24.10.2018Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

07.11.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 251/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

251/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravn..

Návrh mění předpis(y)

146/2008 Sb.Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
183/2006 Sb.Stavební zákon
499/2006 Sb.Vyhláška o dokumentaci staveb