Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty

Začátek procesu 20.03.2018
Poslední změna 17.04.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně ve 2. čtení prošlo rozpravou
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Novela zákona o evidence tržeb přináší reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 a praktické uplatňování zákona o evidenci tržeb. Navrhuje se omezit územní působnost zákona o evidenci tržeb na území České republiky, tedy aby evidovanými tržbami byly pouze tržby uskutečněné na území České republiky. Tržby uskutečněné v zahraničí, a to jak daňovými rezidenty České republiky, tak daňovými nerezidenty, nebudou podléhat povinnosti evidence tržeb. Novela zákona o dani z přidané hodnoty přeřazuje vybrané služby a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10%. Jsou jimi například úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné), odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné), služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a další...

 

Historie procesu

Vláda

20.03.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
19.04.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
13.06.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

13.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
13.02.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
17.04.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy

Návrh mění předpis(y)

112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty