Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty

Předložení návrhu 20.03.2018
Poslední změna 09.10.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona o evidence tržeb přináší reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 a praktické uplatňování zákona o evidenci tržeb. Navrhuje se omezit územní působnost zákona o evidenci tržeb na území České republiky, tedy aby evidovanými tržbami byly pouze tržby uskutečněné na území České republiky. Tržby uskutečněné v zahraničí, a to jak daňovými rezidenty České republiky, tak daňovými nerezidenty, nebudou podléhat povinnosti evidence tržeb. Novela zákona o dani z přidané hodnoty přeřazuje vybrané služby a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10%. Jsou jimi například úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné), odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné), služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a další...

 

Historie procesu

Vláda

20.03.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
19.04.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
13.06.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

13.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
13.02.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
17.04.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.06.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

01.07.2019Postoupeno Senátu 
25.07.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

13.09.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

18.09.2019Postoupeno prezidentu republiky 
24.09.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

09.10.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 256/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

256/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon..

Návrh mění předpis(y)

112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty