Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb, a zákon o dani z přidané hodnoty

Začátek procesu 15.03.2018
Poslední změna 16.04.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Podle novely zákona o evidenci tržeb jsou evidovanými tržbami pouze tržby uskutečněné na území České republiky. Tržby uskutečněné v zahraničí, a to jak daňovými rezidenty České republiky, tak daňovými nerezidenty, nepodléhají povinnosti evidence tržeb. Povinnost uvádět na účtence daňové identifikační číslo se vztahuje pouze na případy, kdy toto číslo neobsahuje rodné číslo poplatníka.

Historie procesu

Vláda

15.03.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
16.04.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb