Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Předložení návrhu 13.03.2018
Poslední změna 15.06.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela reaguje na podněty z praxe týkající se vymezení obsahových náplní správních činností „při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ a „v zemědělství“. Původně byl zahrnut do správní činnosti „při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ též blok „ochrana utajovaných informací“, což se však v praxi ukázalo jako zbytečně zatěžující. Z obsahové náplně správních činností „v zemědělství“ se vypouští „evidence zemědělských podnikatelů“. Tu totiž v mnoha případech provádějí na úrovni obcí s rozšířenou působností úředníci živnostenských úřadů, pro něž by konání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ze všech správních činností v zemědělství bylo rovněž nepřiměřenou zátěží.

Historie procesu

Vláda

13.03.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
05.04.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
11.06.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

15.06.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 109/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

109/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních..

Návrh mění předpis(y)

512/2002 Sb.Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků