Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Předložení návrhu 09.03.2018
Poslední změna 15.06.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V návrhu jsou stanoveny bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti pro výkon stanovených správních činností. Do výčtu správních činností zde uvedených je však třeba promítnout změnu názvu u čtyř správních činností, a to u dále uvedených správních činnosti. Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku – nově: přestupkové řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Správa daní a poplatků – nově: Správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů. Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky – nově: Prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a hospodaření s odpady a nakládání s obaly – nově: v hospodaření s odpady.   

Historie procesu

Vláda

09.03.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
03.04.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
11.06.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

15.06.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 108/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

108/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních..

Návrh mění předpis(y)

304/2012 Sb.Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků