Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Začátek procesu 02.03.2018
Poslední změna 05.12.2018
Stav návrhu Ve Sněmovně schváleno ve 3. čtení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Od 1. září 2017 bylo možné přijímat do přípravných tříd základních škol pouze děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Tato novela toto opatření zrušuje a vrací věc do původního stavu. To znamená, že děti s povoleným odkladem školní docházky jsou přijímány do přípravných tříd přednostně. Tím pádem je možné přijímat do přípravných tříd i děti bez povoleného odkladu školní docházky, u kterých to písemně doporučilo školské poradenské zařízení.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

02.03.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

08.03.2018V připomínkovém řízení 
21.03.2018Ukončení sběru připomínek 
04.04.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

30.05.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
14.11.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Návrh mění předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon