Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Začátek procesu 02.03.2018
Poslední změna 21.03.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Od 1. září 2017 bylo možné přijímat do přípravných tříd základních škol pouze děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Tato novela toto opatření zrušuje a vrací věc do původního stavu. To znamená, že děti s povoleným odkladem školní docházky jsou přijímány do přípravných tříd přednostně. Tím pádem je možné přijímat do přípravných tříd i děti bez povoleného odkladu školní docházky, u kterých to písemně doporučilo školské poradenské zařízení.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

02.03.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

08.03.2018V připomínkovém řízení 
21.03.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon