Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Předložení návrhu 02.03.2018
Poslední změna 15.02.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Od 1. září 2017 bylo možné přijímat do přípravných tříd základních škol pouze děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Tato novela toto opatření zrušuje a vrací věc do původního stavu. To znamená, že děti s povoleným odkladem školní docházky jsou přijímány do přípravných tříd přednostně. Tím pádem je možné přijímat do přípravných tříd i děti bez povoleného odkladu školní docházky, u kterých to písemně doporučilo školské poradenské zařízení.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

02.03.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

08.03.2018V připomínkovém řízení 
21.03.2018Ukončení sběru připomínek 
04.04.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

30.05.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
14.11.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.01.2019Postoupeno Senátu 
31.01.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

06.02.2019Postoupeno prezidentu republiky 
08.02.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

15.02.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 46/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

46/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j..

Návrh mění předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon