Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

Předložení návrhu 31.01.2018
Poslední změna 16.08.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je zefektivnění právní úpravy procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury. Návrh obsahuje nové instituty s cílem umožnit co nejčasnější provedení průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní infrastruktury a realizaci stavebníkem specifikovaných stavebních prací (činností) na pozemku nebo stavbě již před pravomocným ukončením řízení o jejím vyvlastnění. Návrh též obsahuje parametrickou úpravu mechanismu určení částky, kterou lze sjednat za smluvní omezení věcného práva k pozemku nebo stavbě potřebné k uskutečnění stavby.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

01.02.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

02.02.2018V připomínkovém řízení 
08.02.2018Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

06.03.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
30.05.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
29.06.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

02.07.2018Postoupeno Senátu 
18.07.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

20.07.2018Postoupeno prezidentu republiky 
01.08.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

16.08.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 169/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

169/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infr..

Návrh mění předpis(y)

416/2009 Sb.Liniový zákon (o urychlení výstavby infrastruktur)
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
183/2006 Sb.Stavební zákon
184/2006 Sb.Zákon o vyvlastnění