Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Začátek procesu 02.03.2018
Poslední změna 26.03.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Novela zavádí novou úpravu úhrady časového poplatku ve vazbě na státní poznávací značku vozidla. Kontrola úhrady časového poplatku je prováděna zejména prostřednictvím videodetekce, při níž je s využitím kamerového systému, který rozpoznává státní poznávací značky vozidel, ověřováno, zda má vozidlo uhrazený časový poplatek.

Historie procesu

Vláda

02.03.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
03.04.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria, připomínky
04.02.2019Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna

20.02.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
26.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích