Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Předložení návrhu 23.02.2018
Poslední změna 13.02.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela řeší tyto problémy - nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona, nadbytečná regulatorní zátěž pro podnikatele, nedostatečná transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, nepřehledná a nejasná úprava monistického systému vnitřní správy akciové společnosti, neefektivní vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku a řešení problémů s tzv. neaktivními společnostmi, některá ustanovení, nevystihují dostatečně svůj smysl a účel, nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic Evropské unie, propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými evropskými registry prostřednictvím systému propojení rejstříků, mezery v ochraně práv společníků, zvláště menšinových, a třetích osob a množství legislativně-technických či terminologických chyb a duplicitní či jinak nadbytečná ustanovení.

Historie procesu

Vláda

23.02.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
09.03.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
06.06.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

14.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
06.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
11.09.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
08.11.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.11.2019Postoupeno Senátu 
11.12.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

21.01.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

24.01.2020Postoupeno prezidentu republiky 
29.01.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

13.02.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 33/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

33/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodn..

Návrh mění předpis(y)

90/2012 Sb.Zákon o obchodních korporacích
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
358/1992 Sb.Notářský řád
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
627/2004 Sb.Zákon o evropské společnosti
125/2008 Sb.Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob