Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákon o základních registrech

Předložení návrhu 22.02.2018
Poslední změna 01.03.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zavádí povinnosti tvorby rezerv na technickou likvidaci dolů a lomů, o kterou byla rozšířena sanace pozemků dotčených těžbou.Údaje o dobývacích prostorech mají být zveřejněny v rámci registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tím dojde k naplnění požadavku na zlepšení dostupnosti těchto údajů široké veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje budou přístupné v rámci mapového zobrazení a budou propojeny s ostatními údaji vedenými v základním registru.

Historie procesu

Vláda

22.02.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
22.03.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
17.06.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

25.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
24.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.11.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.12.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

04.01.2021Postoupeno Senátu 
27.01.2021Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

09.02.2021Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

12.02.2021Postoupeno prezidentu republiky 
16.02.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

01.03.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 88/2021 Sb. v částce č. 36

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

88/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ..

Návrh mění předpis(y)

44/1988 Sb.Horní zákon
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech