Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Předložení návrhu 13.02.2018
Poslední změna 13.04.2018
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto v 1. čtení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Skupina poslanců považuje účast laického prvku v soudních sporech za překonanou.Na přísedící nejsou zákonem kladeny žádné zvláštní požadavky na vzdělání nebo odbornost, postačuje, svéprávnost, bezúhonnost a věk nejméně 30 let. Současně není funkce přísedícího náležitě finančně ohodnocena, protože za jeden den jednání přísluší přísedícímu paušální náhrada za výkon funkce ve výši 150 Kč, což mnoho potenciálních kvalitních zájemců o tuto funkci může odradit. Přesto však mohou dva přísedící přehlasovat předsedu senátu, protože mají dle zákona stejná procesní práva.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

13.02.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

19.02.2018V připomínkovém řízení 
27.02.2018Ukončení sběru připomínek 
14.03.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

13.04.2018Zamítnuto v 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád