Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Předložení návrhu 14.02.2018
Poslední změna 15.02.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí jsou podle novely povinni účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. Neúčast na školeních bude postihována snížením zvláštní odměny člena komise o jednu třetinu. Zapisovatel okrskové volební komise se stává plnoprávným členem okrskové volební komise s právem hlasovat. Ukládá se mu také povinnost dohlížet na řádné označení členů volební komise, např. jmenovkou u místa, kde sedí, a uvedením jména, příjmení, funkce a subjektu, který člena nominoval, popřípadě že je člen jmenován starostou.

Novela dále stanovuje, že s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí budou hlasovací lístky tištěny jednostranně. Také se zpřesňují náležitosti petice na podporu nezávislého kandidáta ve volbách do Senátu.

Historie procesu

Vláda

14.02.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
21.02.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
27.03.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

28.03.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.04.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.05.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
14.09.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.10.2018Postoupeno Senátu 
19.12.2018Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

23.01.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

30.01.2019Postoupeno prezidentu republiky 
31.01.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

15.02.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 38/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

38/2019 Sb.Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní..

Návrh mění předpis(y)

247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
150/2002 Sb.Soudní řád správní
22/2004 Sb.Zákon o místním referendu
118/2010 Sb.Zákon o krajském referendu