Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Začátek procesu 02.02.2018
Poslední změna 27.03.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nová úprava se týká celkem 10 zákonů.

V zákoně o daních z příjmů je stěžejním implementace směrnice ATAD. Novela dále přináší zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně z příjmů z fyzických osob. Novela zákona o daních z příjmů též reaguje na změnu oceňování cenných papírů v účetnictví. Novela zákona o dani z přidané hodnoty v návaznosti na směrnici o dani z přidané hodnoty zpřesňuje některé pojmy a zakotvuje některé další zásady vyplývající z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie. V zákoně o spotřebních daních dochází ke změně podmínek pro aplikaci tabákové nálepky na jednotková balení tabákových výrobků, k revizi vztahu značení tabákovou nálepkou a zdanění spotřebních daní u tabákových výrobků a zavedení nové daně ze zahřívaných tabákových výrobků. Novela celního zákona zpřesňuje procesní úpravu a zužuje povinnost zajistit daň z přidané hodnoty spolu se clem. Novela v daňovém zákonu zavádí obecné protizneužívací pravidlo, které má zabránit dosahování nezamýšlených výhod, které je obtížné zcela eliminovat pouze s pomocí zvláštních pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem. V zákoně o finanční správě se zavádí speciální pravidla pro orgány Finanční správy České republiky ve vztahu k úpravě státní služby, příslušnost správce daně z hazardních her a zřízení daňové analytické evidence. Zákon o celní správě nově upraví okruh případů, kdy orgány Celní správy České republiky mohou využívat krycích prostředků a dalších podpůrných operativně pátracích prostředků. V insolvenčním zákoně dochází ke změně, kdy pohledávka správce daně se přesouvá z režimu pohledávek za majetkovou podstatou mezi pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Historie procesu

Vláda

02.02.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
02.03.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
13.06.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

13.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
23.10.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.12.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
21.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.01.2019Postoupeno Senátu 
30.01.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

12.03.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

14.03.2019Postoupeno prezidentu republiky 
15.03.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

27.03.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 80/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

80/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Návrh mění předpis(y)

586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
280/2009 Sb.Daňový řád
187/2016 Sb.Zákon o dani z hazardních her
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
164/2013 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
242/2016 Sb.Celní zákon
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
182/2006 Sb.Insolvenční zákon