Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Předložení návrhu 23.01.2018
Poslední změna 23.03.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nově se ve všech typech oblastí s přírodními omezeními vyplácí sazba na veškerou zemědělskou půdu podniku a dále je zaveden koncept faremních systémů, který rozděluje farmy na podniky s převažující živočišnou výrobou a na podniky s převažující rostlinnou výrobou a to podle výše intenzity chovu hospodářských zvířat. Podniky obou uvedených faremních systémů mohou být příjemci platby, ale s různými sazbami.

Historie procesu

Vláda

23.01.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
13.02.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
14.03.2018Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

23.03.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 43/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

43/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo j..

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Návrh ruší předpis(y)

196/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produ..

Návrh mění předpis(y)

50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter..
73/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v..
72/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omeze..
50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter..
72/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omeze..
73/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v..
76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství