Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání,... a zákon č. 634/2004 Sb.

Začátek procesu 19.12.2017
Poslední změna 31.05.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon č. 38/2008 Sb. se přizpůsobuje přímo použitelnému nařízení EP a Rady (ES) 2016/2134. Jde vesměs o technické změny, jež nemění kontrolní režim. V souvislosti se změnami v zákoně č. 38/2008 Sb. dochází k revizi správních poplatků, tak aby pojmově navazovali na zákon - jsou upraveny správní poplatky, které korespondují s novými instituty, jež se do zákona zavádějí nebo se v zákoně upravují.

Historie procesu

Vláda

19.12.2017Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
17.01.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

25.01.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.03.2018Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

03.04.2018Postoupeno Senátu 
25.04.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

03.05.2018Postoupeno prezidentu republiky 
23.05.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.05.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 90/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

90/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro ..

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
38/2008 Sb.Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu smrti či mučení