Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Předložení návrhu 22.12.2017
Poslední změna 09.10.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Změny jsou s výjimkou změny občanského soudního řádu v zásadě terminologického a legislativně technického charakteru a jejich zavedení zajistí jednodušší a srozumitelnější aplikace předmětných ustanovení. Změna občanského soudního řádu odstraňuje zbytečné průtahy v soudních řízeních a zefektivňuje postup soudu. V zásadě se jedná o návrat do stavu před novelou č. 218/2011 Sb., která umožnila, aby strany řízení předkládaly soudu znalecké posudky vypracované na žádost soukromého zadavatele, přičemž tyto posudky měly stejnou váhu a muselo k nim být přistupováno stejně jako ke znaleckým posudkům, které zadal k vypracování soud. 

Historie procesu

Vláda

22.12.2017Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
17.01.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

29.05.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
29.01.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.03.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.04.2019Postoupeno Senátu 
02.05.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

10.09.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

16.09.2019Postoupeno prezidentu republiky 
24.09.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

09.10.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 255/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

255/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelář..

Návrh mění předpis(y)

372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
141/1961 Sb.Trestní řád
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR