Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Začátek procesu 22.12.2017
Poslední změna 02.05.2019
Stav návrhu Zamítnuto Senátem
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

Cíle návrhu

Změny jsou s výjimkou změny občanského soudního řádu v zásadě terminologického a legislativně technického charakteru a jejich zavedení zajistí jednodušší a srozumitelnější aplikace předmětných ustanovení. Změna občanského soudního řádu odstraňuje zbytečné průtahy v soudních řízeních a zefektivňuje postup soudu. V zásadě se jedná o návrat do stavu před novelou č. 218/2011 Sb., která umožnila, aby strany řízení předkládaly soudu znalecké posudky vypracované na žádost soukromého zadavatele, přičemž tyto posudky měly stejnou váhu a muselo k nim být přistupováno stejně jako ke znaleckým posudkům, které zadal k vypracování soud. 

Historie procesu

Vláda

22.12.2017Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
17.01.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

29.05.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
29.01.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.03.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.04.2019Postoupeno Senátu 
02.05.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
141/1961 Sb.Trestní řád
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách