Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Začátek procesu 22.12.2017
Poslední změna 09.10.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zavádí právní nárok na jmenování znalcem po splnění předem jasně stanovených kritérií, možnost znalců se spojit a společně vykonávat znaleckou činnost prostřednictvím znalecké kanceláře. Zavádí také určité metodologické či obdobné standardy a postupy pro obory a odvětví, u kterých je to možné a zároveň to je žádoucí. Dále posiluje výkon dohledu nad osobami vykonávajícími znaleckou činnost a zpřísňuje a zefektivňuje správní tresty. 

Historie procesu

Vláda

22.12.2017Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria
17.01.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

29.01.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.05.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
29.01.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.03.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.04.2019Postoupeno Senátu 
02.05.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

10.09.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

16.09.2019Postoupeno prezidentu republiky 
24.09.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

09.10.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 254/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

254/2019 Sb.Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Návrh ruší předpis(y)

36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících
77/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a trak..
77/1993 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č..
322/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
184/1990 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva..
37/1967 Sb.Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
444/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
11/1985 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministers..
123/2015 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

Návrh mění předpis(y)

432/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o zn..
183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
432/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o zn..