Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Začátek procesu 22.12.2017
Poslední změna 07.02.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem novely je především zpřístupnění řešení úpadku fyzických osob s následným osvobozením od placení nesplacených částí dluhů pro širší okruh osob. Také novela vytváří podmínky pro vyšší uspokojení věřitelů při oddlužení plněním splátkového kalendáře a posiluje výchovný efekt oddlužení.

Historie procesu

Vláda

22.12.2017Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria
17.01.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

29.01.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, transpozice, znění
20.03.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
03.10.2018Zahájeno 2. čtení 
09.10.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
26.10.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

26.11.2018Postoupeno Senátu 
19.12.2018Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

22.01.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

24.01.2019Postoupeno prezidentu republiky 
30.01.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

07.02.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 31/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

31/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v..

Návrh mění předpis(y)

296/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon..
312/2006 Sb.Zákon o insolvenčních správcích
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
120/2001 Sb.Exekuční řád
6/2002 Sb.Zákon o soudech a soudcích