Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh novely vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Začátek procesu 11.01.2018
Poslední změna 20.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dosavadní systém „republikových normativů“ (nástroj pro transfer finančních prostředků z rozpočtu MŠMT do rozpočtů jednotlivých krajů) a „krajských normativů“ (nástroj pro transfer finančních prostředků z rozpočtů jednotlivých krajů do rozpočtů jednotlivých právnických osob) zůstane zachován pouze pro transfer finančních prostředků vyčleněných pro školská zařízení. Pro transfer finančních prostředků vyčleněných pro školy a finančních prostředků vyčleněných na financování pedagogické práce ve školních družinách bude stávající systém republikových a krajských normativů nahrazen systémem normativů stanovovaných MŠMT.

Novela vyhlášky je nezbytná zejména k sesouladění struktury budoucích krajských normativů se zákonnou úpravou účinnou od 1. 1. 2019.

Historie procesu

Vláda

11.01.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
01.02.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
12.12.2018Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

20.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 310/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

310/2018 Sb.Vyhláška o krajských normativech

Návrh mění předpis(y)

492/2005 Sb.Vyhláška o krajských normativech