Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Předložení návrhu 08.01.2018
Poslední změna 05.02.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Z uvedené směrnice vyplývá pro Českou republiku především nutnost nově upravit obsahové náležitosti národního programu snižování emisí ČR a některé podmínky jeho aktualizace. Dále pak je třeba provést některé změny ve způsobu vypracování národních emisních inventur a emisních projekcí a jejich reportování a nově monitorovat také dopady znečištění ovzduší na ekosystémy.

Historie procesu

Vláda

08.01.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
05.02.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší