Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

Předložení návrhu 26.10.2017
Poslední změna 15.06.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela vodního zákona by měla především zajistit, aby o geologických pracích (tj. výhradně o těch, u nichž se již v projektu předpokládá, že v případě pozitivního výsledku průzkumu budou průzkumná díla přebudována na jímací objekty podzemních vod nebo na vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod  - stavby či zařízení pro tepelná čerpadla), byly ještě před jejich zahájením v rámci správního řízení o vydání souhlasu informovány příslušné vodoprávní příp. stavební úřady a aby k nim mohly být případně vzneseny námitky, připomínky či podmínky pro jejich realizaci.

Historie procesu

Vláda

26.10.2017Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
22.12.2017Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

04.01.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
24.01.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
28.02.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
11.04.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

27.04.2018Postoupeno Senátu 
17.05.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

29.05.2018Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

31.05.2018Postoupeno prezidentu republiky 
05.06.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

15.06.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 113/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

113/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve z..

Návrh mění předpis(y)

254/2001 Sb.Vodní zákon
388/1991 Sb.Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
135/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a ..