Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Začátek procesu 15.12.2017
Poslední změna 28.02.2018
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Je zřejmé, že neuvolněného funkcionáře (výčet viz. výše), který bere odměnu v mnoha případech v řádu stokorun až tisícikorun, nelze srovnávat s politiky, kteří své funkce vykonávají jako hlavní povolání za odměnu v řádu desítek, resp. stovek tisíc korun. V tomto ohledu nárokovat po těchto funkcionářích stejné požadavky, jako po funkcionářích, kteří se politikou živí, se jeví jako zjevně disproporční.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

15.12.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

20.12.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
03.01.2018Ukončení sběru připomínek 
10.01.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

28.02.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů