Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

Předložení návrhu 19.12.2017
Poslední změna 12.07.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nové náležitosti hodnocení jsou oproti dosavadní úpravě v zákoně o ochraně přírody a krajiny upřesněny a je lépe logicky strukturován formální obsahový rámec hodnocení; stávající obsahový rámec hodnocení se v praxi ukázal jako příliš obecný, nedostatečně konkrétní, v dílčích formulacích nelogicky uspořádaný a představující riziko různé interpretace.

Historie procesu

Vláda

19.12.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
11.01.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
02.07.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

12.07.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 142/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

142/2018 Sb.Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí obl..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny

Návrh mění předpis(y)

395/1992 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny
395/1992 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny