Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., nařízení vlády č. 106/2014 Sb., nařízení vlády č. 69/2017 Sb.

Začátek procesu 05.12.2017
Poslední změna 28.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo kultury
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela mění plošné vymezení kulturních památek. Např. z důvodu, že do národní kulturní památky byly zahrnuty i ty pozemky, které s ní nijak nesouvisí.

Historie procesu

Vláda

05.12.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
28.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

170/2008 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
106/2014 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
69/2017 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky