Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem

Začátek procesu 04.12.2017
Poslední změna 27.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Ve vazbě na změny stavebního zákona je nezbytné upravit obsahové náležitosti jednotlivých žádostí a změny promítnout též do příloh k vyhlášce, které obsahují formuláře pro podávání žádostí k jednotlivým typům žádostí jak podle vodního zákona, tak i v případě vodních děl podle stavebního zákona.

Historie procesu

Vláda

04.12.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
27.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

254/2001 Sb.Vodní zákon

Návrh ruší předpis(y)

432/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech ..
195/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a..
620/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o ro..
336/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a..