Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Začátek procesu 06.12.2017
Poslední změna 29.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláškou se stanovují nově postupy v jednotlivých oblastech, kdy je přímo dotčen zemědělský půdní fond – těžební činnost, stavební činnost apod.  

Historie procesu

Vláda

06.12.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
29.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Návrh ruší předpis(y)

13/1994 Sb.Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu