Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Začátek procesu 06.12.2017
Poslední změna 29.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela vyhlášky stanovuje v podobě PHmax maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu na mateřskou školu podle počtu tříd v jednom pracovišti (samostatné budově) výše uvedených zřizovatelů. Dále jsou zohledněny druhy provozu mateřské školy – polodenní, celodenní a internátní. Norma je též nastavena i mateřským školám při zdravotnických zařízeních.

Historie procesu

Vláda

06.12.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
29.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání