Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Začátek procesu 06.12.2017
Poslední změna 29.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Český báňský úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela specifikuje náležitosti plánu pro nakládání s těžebním odpadem, a to s ohledem na činnosti prováděné při nakládání s těžebním odpadem a  vedení projektové a provozní dokumentace v souladu s požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Dále je novelou doplněn způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu o vyhodnocení oxidačních vlastností a možností geochemických alterací v tělese odvalu.

Historie procesu

Vláda

06.12.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
29.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

429/2009 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastn..