Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Začátek procesu 29.11.2017
Poslední změna 21.03.2018
Stav návrhu Ve Sněmovně schváleno v 1. čtení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Žádná úprava nepředstavuje věcnou změnu a všechny změny jsou jen upřesňující, legislativně-technické a formulační, vycházejí ze záměru původních vládních návrhů zákonů a nepřinášejí nové úpravy nad rámec těchto návrhů, resp. nad rámec schválených zákonů.

Historie procesu

Vláda

29.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
15.12.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
31.01.2018Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna

14.03.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
21.03.2018Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
259/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stát..