Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Začátek procesu 29.11.2017
Poslední změna 15.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Žádná úprava nepředstavuje věcnou změnu a všechny změny jsou jen upřesňující, legislativně-technické a formulační, vycházejí ze záměru původních vládních návrhů zákonů a nepřinášejí nové úpravy nad rámec těchto návrhů, resp. nad rámec schválených zákonů.

Historie procesu

Vláda

29.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
15.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
259/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stát..