Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Začátek procesu 29.11.2017
Poslední změna 31.05.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Žádná úprava nepředstavuje věcnou změnu a všechny změny jsou jen upřesňující, legislativně-technické a formulační, vycházejí ze záměru původních vládních návrhů zákonů a nepřinášejí nové úpravy nad rámec těchto návrhů, resp. nad rámec schválených zákonů.

Historie procesu

Vláda

29.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
15.12.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
31.01.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

14.03.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění
21.03.2018Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

03.04.2018Postoupeno Senátutext
25.04.2018Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

23.05.2018Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

25.05.2018Postoupeno prezidentu republiky 
29.05.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.05.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 92/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

92/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zně..

Návrh mění předpis(y)

73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
259/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stát..
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech