Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Předložení návrhu 27.07.2015
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela rozděluje prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2015 mezi jednotlivé kategorie zákazníků podle napěťové hladiny, na které jsou odběrná nebo předávací místa připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a stanovuje s tím související diferenciaci plateb zákazníků podle přidělených částí dotace pro výše uvedené kategorie zákazníků.  

Historie procesu

Vláda

27.07.2015Předložen návrh, bez připomínkového řízení 
27.11.2017Návrh vzat zpět 

Návrh mění předpis(y)

165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů