Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Předložení návrhu 27.11.2017
Poslední změna 27.04.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška rozšiřuje působnost i na investiční zprostředkovatele. Dále nově upravuje podrobněji požadavky na aplikaci rizikově váženého přístupu ke kontrole klienta. Jsou upraveny faktory, které ovlivňují riziko spojené s klientem či obchodním vztahem. Vyhláška zároveň nově rozpracovává zákonné požadavky na systém vnitřních zásad povinných osob, který musí zahrnovat řadu náležitostí zajišťujících odpovídající vnitřní systém k řízení rizik zneužití k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Historie procesu

Vláda

27.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
18.12.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění
11.04.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

27.04.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 67/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

67/2018 Sb.Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti leg..

Návrh provádí předpis(y)

253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Návrh ruší předpis(y)

281/2008 Sb.Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti leg..
129/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad..