Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Začátek procesu 27.11.2017
Poslední změna 05.12.2018
Stav návrhu Ve Sněmovně schváleno ve 3. čtení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Přestože je nařízení o veřejných listinách přímo použitelným právním předpisem, klade určité nároky na adaptaci národního právního řádu a vyžaduje provedení organizačně-technických změn. S ohledem na potřebu adaptace této právní úpravy se předkládá nezbytná novelizace zákona o rejstříku trestů. 

Historie procesu

Vláda

27.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
27.12.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
27.03.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

27.06.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
30.10.2018Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.12.2018Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Návrh mění předpis(y)

269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů