Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Začátek procesu 27.11.2017
Poslední změna 27.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Přestože je nařízení o veřejných listinách přímo použitelným právním předpisem, klade určité nároky na adaptaci národního právního řádu a vyžaduje provedení organizačně-technických změn. S ohledem na potřebu adaptace této právní úpravy se předkládá nezbytná novelizace zákona o rejstříku trestů. 

Historie procesu

Vláda

27.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
27.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů