Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Začátek procesu 23.11.2017
Poslední změna 14.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela stanoví povinnost poskytovat vybrané informace jako otevřená data. Předmětné informace, které mají být zveřejněny jako otevřená data, obsažené v této novele, vzešly z návrhů odborné i laické veřejnosti, které byly sesbírány prostřednictvím průběžných veřejných konzultací.

 

Historie procesu

Vláda

23.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
14.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

425/2016 Sb.Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data