Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Začátek procesu 23.11.2017
Poslední změna 14.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela také odstraňuje nedostatky v procesu administrace, které ukázala dosavadní aplikační praxe a zkušenosti s administrací žádostí v předchozích letech.

Historie procesu

Vláda

23.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
14.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

74/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat