Přejít na PLUS

Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Začátek procesu 15.11.2017
Poslední změna 04.12.2018
Stav návrhu Ve Sněmovně ve 2. čtení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Cílem směrnice je zajistit, aby internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru byly přístupnější na základě společných požadavků na jejich přístupnost. Právní úprava modernizací povinnosti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a následným stanovením technologicky neutrálních požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací fakticky zabraňuje diskriminaci osob se zdravotním postižením a dále posiluje antidiskriminační princip tím, že nahrazuje technologicky zastaralá pravidla, která mohla být diskriminační vůči určitým dodavatelům technologií, pravidly novými.

Historie procesu

Vláda

15.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
14.12.2017Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
18.04.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

07.05.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.05.2018Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.12.2018Zahájeno 2. čtení 

Návrh ruší předpis(y)

64/2008 Sb.Vyhláška o přístupnosti

Návrh mění předpis(y)

365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy