Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Začátek procesu 13.11.2017
Poslední změna 05.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo kultury
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nařízení vlády vybralo v první etapě soubor 21 významných poutních areálů, které jsou architektonickými dominantami v krajině, reprezentují architektonicky nejkvalitnější ukázky různých typů těchto staveb, u nichž se rovněž v plné míře dochoval i jejich duchovní význam.

Historie procesu

Vláda

13.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
05.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči