Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Začátek procesu 14.11.2017
Poslední změna 06.12.2017
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela zvyšuje maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů s nehořlavými hnacími plyny, při kterém je možné zaručit bezpečnost.

Historie procesu

Vláda

14.11.2017V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
06.12.2017Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

194/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače